Biuro projektów Olsztyn

MD Projekt. Biuro Projektów Olsztyn, ul. Łódzka 4 –  prezentuje szeroką ofertę usług w zakresie projektowania. Główna działalność biura, to:

– opracowywanie:

 • projektów konstrukcyjnych
 • projektów architektonicznych
 • projektów instalacji
 • kosztorysów budowlanych

– przygotowywanie i wydawanie świadectw energetycznych

MD Projekt podejmuje się zazwyczaj kompleksowej obsługi inwestycji lub realizacji tylko wybranego przez Klienta zakresu usług. Wszystko zależne bywa od konkretnych potrzeb Zleceniodawców, którymi są zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa oraz instytucje. Na zakres usług i przebieg współpracy znaczący wpływ ma również indywidualna specyfika inwestycji.

Biuro Projektów Olsztyn przy pracy

Najczęściej świadczonymi usługami w zakresie działania, prowadzonego przez MD Projekt są wszelkie działania dotyczące realizacji poszczególnych faz prac związanych z planowaniem i przeprowadzeniem inwestycji. Mogą to być usługi w zakresie:

 • administrowania projektowego na poziomie strategicznym
  • przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej i zarządzanie dokumentacją projektu
  • zarządzania informacją o projekcie
  • zarządzania podwykonawcami
 • zarządzania w zakresie usługodawców
  • doboru i zarządzania kadrą projektu
  • szkolenia kadry i usługodawców
  • konsultacji inwestycyjnych i doradztwa
 • monitorowania przebiegu realizacji projektu
 • identyfikacji i oceny poziomu ryzyka
 • sporządzania odpowiednich raportów
 • kontrola i analizy postępu prac
 • kontrolowania jakości przeprowadzanych prac

Poniżej zamieściliśmy kilka cennych wskazówek, którymi biuro projektów Olsztyn pragnie podzielić się z przyszłymi inwestorami.

Zazwyczaj zakup działki pod budowę jet pierwszym krokiem jaki wykonuje inwestor. Ten właśnie moment bywa niezwykle ważny, ponieważ  istotne jest, aby osoba kupująca parcelę budowlaną zapoznała się szczegółowo z przeznaczeniem upatrzonej działki, jakie określone zostało w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uniknie wówczas przykrych niespodzianek uwzględniających to, co i jak można budować oraz co i będą mogli zbudować dalsi i bliżsi sąsiedzi. Na przykład działki położone na terenach chronionych, działki rekreacyjne, działki rolne, leśne oraz o przeznaczeniu usługowo-mieszkaniowym obejmują dodatkowe obwarowania prawne, ograniczające swobodę zabudowy.

Kolejnym ważnym krokiem bywa potwierdzenie dostępności do podstawowych mediów, takich jak woda, prąd i kanalizacja.
Na przykład, jeśli nitka kanalizacyjna biegnie w znacznej
odległości od parceli, to wcale nie będzie jednoznaczne, że na zakupionej działce będzie można zastosować dowolny sposób pozbywania się ścieków. Kiedy decyzja o warunkach zabudowy ten punkt  określi jednoznacznie, to znaczy, że ścieki będą musiały być odprowadzane do istniejącej już sieci kanalizacyjnej może okazać się, że będziemy zmuszeni do poniesienia sporych kosztów na sporządzenie dokumentacji projektowej i wybudowanie brakującego odcinka instalacji głównej odprowadzania ścieków.

Ciekawostki z Nowego Yorku nymag.com

MD Biuro projektów Olsztyn zaprasza

Sprawdź: Ciekawe inspiracje